Saturday, March 13, 2010

Ikatlong Palihang Rogelio Sicat

Ikatlong Palihang Rogelio Sicat:
DFPP 2010 Pambansang Palihan sa Malikhaing Pagsulat


Petsa: 28 Abril – 2 Mayo 2010

Lugar: Baler, Aurora


Kwalipikasyon: Bukas sa lahat ng nagsisimulang manunulat sa wikang Filipino; sa alin mang anyo: tula, maikling kuwento o maikling kuwentong pambata.


Mga Kakailanganin:

1. Akda (12 points, doble-espasyo, 8x11) ng alin man sa mga sumusunod:

- limang (5) tula; o

- dalawang (2) maikling kuwento (10 - 20 pahina kada kuwento); o

- dalawang (2) maikling kuwentong pambata (5-7 pahina kada

kuwento).

2. Maikling tala sa sarili.

3. Larawan (2x2, may kulay).

4. Application Form (punta ka dito).

Tutustusan ng palihan ang lahat ng gastusin mula UP Diliman hanggang sa pagdarausan ng palihan. Gayon din, pagkakalooban ng modest stipend ang lahat ng mapipiling kalahok.

Ipadala lamang ang mga kakailanganin sa email na palihangrogeliosicat@yahoo.com.ph nang hindi lalampas ng ika-9 Abril 2010. Maaari ring magpadala ng mga katanungan sa email na ito.

Join kayo! Masaya 'to, paramis.