Thursday, July 16, 2009

Unang Attempt Ko sa Tanaga

Pagpasensiyahan na. Nagsisimula pa lang akong tumula. Marami pa akong sususuhing gatas (Nakaka-challenge and, at the same time, fun pala ang pagsusulat ng tula).


Con-Ass My Ass

Sige sa pagsasayaw
Alagad ng gahaman;
Wag tayong magpasilaw
Sa saliw ng halimaw.


Biyaheng L.

Ikaw ay nakaidlip
Sa karag-karag mong dyip
Matapos na mag-takip
Ang babaeng sumipsip.


Sugat

Sa lupa isinulat
Ang dalumat ng sugat.
Sinukat, sumambulat
Gubat ng pagkamulat.